Industrial Automation

NEN 2484 ladders - trappen en de Arbo-wet


Veiligheid van ladders en trappen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Kortweg de Arbo-wet.

Het Arbobesluit artikel 7.4 “Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen” beschrijft dat een Arbeidsmiddel zodanig is geplaatst of ingericht dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is lastig te interpreteren. Vooral omdat beschreven wordt dat het gevaar voor verschuiven, omvallen en kantelen zoveel moet worden voorkomen. Juist dit is één van de grote gevaren van het gebruik van ladders, trappen en rolsteigers.

Beleidsregel 7.4-4 “Ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel dienen tenminste te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)”. Ladders welke gebruikt worden door particulieren dienen eveneens te voldoen aan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.  Onderstaand hebben wij voor u een overzicht samengesteld met de links naar de site van de Overheid Arbobesluit.

Arbo-besluit overzicht draagbaar klimmaterieel

Artikel 3.16

Voorkomen valgevaar;

Artikel 7.4

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen;

Artikel 7.4a 

Keuringen;

Artikel 7.4-4

Deugdelijkheid ladders;

Warenwet

Besluit draagbaar klimmaterieel;

Warenwet bijlage

Bijlage bij Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet).

De keuring van draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de navolgende onderdelen en punten gecontroleerd. De onderdelen zijn benoemd volgens de terminologie zoals ze in de betreffende normen zijn vastgelegd.

Arbo-besluit overzicht draagbaar klimmaterieel

Controle op beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage;

Controleer de staat van materiaal;

Overmatige corrosie is niet toegestaan;

Controle van de rechtheid;

Controle van alle verbindingen;

Het beslag dient degelijk bevestigd te zijn zonder speling;

Controle op verkleuringen van het aluminium. Wordt aluminium plaatselijk dof, dan heeft het mogelijk een te zware belasting gehad;

Controle van het functioneren;

Controle van de aanwezigheid van de materialen. Is de ladder of trap nog compleet;

Controle op interingen van het materiaal;

Controle van de afdekdoppen;

Controle van de ladder en trapvoeten op profiel, aanwezigheid en mate van uitdroging;

Controle van het functioneren in gebruiksstand;

Het antislip loopvlak dient intact te zijn. Dat wil zeggen er dient een antislipfunctie gewaarborgd te zijn;

 

Ladderbomen/trapstijlen

Ladderbomen en trapstijlen dienen recht te zijn. Beschadigingen in de vormen van deuken mogen beperkt voorkomen. Lichte ondiepe deuken (max. 3 mm) zijn toegestaan zolang het geen scherpe inkeping betreft. In ladderbomen en trapstijlen mogen geen gaten zijn aangebracht anders dan door de fabrikant aangebracht.

 

Sporten/treden

De sporten en/of treden dienen recht te zijn. Beschadigingen als scheuren, gaten en deuken zijn niet toegestaan.

 

Sport-boomverbinding (trede-stijlverbinding)

Er mogen geen beschadigingen worden geconstateerd in de sport-boomverbinding. Bij aluminium ladders welke voorzien zijn van een felsrand komt dit fenomeen wel voor. Haarscheurtjes zijn hier toegestaan mits ze niet doorlopen tot in de ladderboom. Als haarscheurtjes in laswerk wordt geconstateerd dient de ladder of trap afgekeurd te worden.

 

Beslag van ladders en trappen

Onder beslag van ladders en trappen worden onder andere opsteekhaken, ladder geleidehaken, schuifhaken, valhaken en beugels verstaan. 

 

Bevestigingsmaterialen

Onder bevestigingsmaterialen van ladders en trappen worden onder andere verstaan: bouten, moeren, schroeven, popnagels, spieën, lassen, lijmen, bevestigingsstrippen en overig ijzerwerk.

 

Reformpennen en reformhaken

Reformpennen en reformhaken hebben als functie dat ze een reformladder in reformstand kunnen zetten.

 

Spreidstandbeveiliging 

Bij reformladders en bij trappen is een spreidstand beveiliging verplicht. De spreidstand beveiliging voorkomt dat trappen en reformladders onder een te grote hoek kunnen worden geplaatst. Spreidstandbeveiligingen kunnen worden uitgevoerd in de vorm van nylon banden, aluminium strippen of bijvoorbeeld door middel van een bordes scharnier.

 

Stabiliteitsbalk

Een stabiliteitsbalk verzorgt een stabiele positie bij het plaatsen van een ladder op bepaalde typen ondergrond. Een stabiliteitsbalk kan zijn uitgevoerd als koker- of als buisprofiel. Stabiliteitsbalken moeten op beschadigingen, maar ook op de rubberen einddoppen worden gecontroleerd. Deze rubber einddopen mogen niet gescheurd, versleten of uitgedroogd zijn. De einddopen zijn versleten als er onvoldoende profiel op zit d.w.z. minder dan 1 mm. Bij vervanging dienen beide doppen te worden vervangen. 

 

Optrektouw en katrol 

Optrektouwen kunnen zijn gemaakt van sisal, polypropyleen of nylon. Een belangrijk keuringspunt is het functioneren van het optrekmechanisme. De touw dikte dient minimaal 8 mm te bedragen.

 

Laddervoeten en trapvoeten

Laddervoeten en trapvoeten zijn verplicht bij enkele en meervoudige ladders en trappen. De laddervoeten mogen niet gescheurd zijn. De laddervoeten zijn versleten als er onvoldoende profiel op zit d.w.z. minder dan 1 mm. Bij vervanging dienen beide doppen te worden vervangen.

 

Afdekdoppen

De afdekdoppen, ook wel afdekkappen, eindstukken, opvulblokken genoemd hebben als functie dat ze voorkomen dat de ladderbomen beschadigen als ze tegen een object geplaatst worden. Ook wordt de kans op het directe verschuiven van de ladder verkleind. Deze accessoires mogen niet te veel zijn afgesleten en niet gescheurd zijn. Men moet controleren dat de bescherming tegen stoten of beschadigen nog voldoende blijft.

 

Sportlatten

Sportlatten, ook wel versterkingsstrip, sportstrips, schoorstrips genoemd, hebben als functie dat ze het doorbuigen van de onderste sporten voorkomen. Hiervoor zijn strips of latten aan de zijkant van de sporten bevestigd in het verlengde van de ladderboom.

 

Steunbeugel

De steunbeugel, ook wel kniebeugel genoemd dient gebruikt te worden als de bovenste standplaats een vergroot stavlak is die dieper is dan 1 trede. De steunbeugel dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid,  beschadiging en of deze spelingvrij bevestigd is.

 

Bordes

Het bordes vervult de functie van staplateau. Voor de duidelijkheid, deze mag alleen worden betreden als de trap voorzien is van een steunbeugel.

 

Uitschuifbegrenzing

Meerdelige ladders dienen te beschikken over een mechanisme dat het te ver uitschuiven van de ladder begrenst. Deze uitschuifbegrenzing kan op verschillende manieren zijn uitgevoerd.


Een aantal voorbeelden zijn:

Uitstekende nokken of pallen aan de buitenkant van de ladderbomen;

Een in de constructie van de ladder ingebouwde uitschuif belemmering;

Aluminium strippen of houten latten die zich bevinden tussen de twee bovenste sporten van het eerste en tweede ladderdeel;

Webbanden;

 

Registratie van de inspectie

Elke ladder of trap moet voorzien zijn van een uniek nummer. Veelal wordt dit nummer erin gegraveerd.
Ook kunt u een eigen manier van identificatienummers hanteren. Dit kan in onderling overleg.
Voorwaarde hieraan is dat elk arbeidsmiddel duidelijk terug te vinden is in de rapportage.
Elk goedgekeurde trap of ladder conform NEN 2484 wordt voorzien van een sticker, met verwijzing naar jaar en maand van geldigheid van de keuring.
U ontvangt van ons een A4 hardkopie rapport. Indien gewenst kunt u de rapporten ook digitaal ontvangen. Normaliter zal dat een bestand zijn in "pdf" formaat, echter in overleg kan dat ook in Excel, Word of Access. We kunnen ook een database programma aanmaken voor registratie van gekeurde arbeidsmiddelen.
Voor dit programma heeft u Microsoft Access nodig.

Voor informatie hieromtrend kunt u een bericht sturen aan of via de contact pagina. Ook voor andere vragen, omtrend inventarisatie van de arbeidsmiddelen voor de keuringen staan we voor u gereed.

NEN-EN 1004

TOP

VOLG ONS

linkedinLINKEDIN

FacebookFACEBOOK


Lees de Algemene voorwaarden

NEEM CONTACT OP

Momero meet- en regeltechniek
Binnenhof 1
4871 BR, Etten-Leur
Mob. +316 223 914 97

KvK 20063313

MOMERO meet- en regeltechniek

Combineert de kracht van nieuwe technieken en materialen met innovatieve ideeën, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant om zo tot de best passende oplossing te komen.